Mihai Eminescu. Busturi și monumente.

Serie CPMF0174
Data emiterii 15 Iunie 2022
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format, mm 148 x 105
Tiraj, ex. 400 ex.
Preț, MDL 12,00 L
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 2,80 L
Machetator Eugeniu Verebceanu