Mihai Eminescu. Busturi și monumente.

Serie CPMF0174
Data emiterii 15 Iunie 2022
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148 x 105
Tiraj 400 ex.
Preț (MDL) 12,00 L
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 2,80 L
Machetator Eugeniu Verebceanu