Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova – 100 de ani de la fondare

Serie PMF0286
Data emiterii 05 Octombrie 2018
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 20.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Lilian Iațco