Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova – 100 de ani de la fondare

Serie PMF0286
Data emiterii 5 Octombrie 2018
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 20.000
Preț, MDL 3,00
Machetator Lilian Iațco