Orchestra de muzică populară ”FOLCLOR” – 50 de ani

Serie PMF0285
Data emiterii 27 Septembrie 2018
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa