Capodopere ale folclorului românesc

Serie PPZ0503
Data emiterii 25 August 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 70 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 494, neagră
Pictor și machetator Liudmyla Kozhokar
Legătură marcă poștală