Cartea Roșie a Republicii Moldova. Reptile și amfibieni

Serie PPZ0502
Data emiterii 11 August 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150
Preț, MDL 77 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 493, neagră
Pictor și machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, carte poștală ilustrată maximă