Personalități. Aniversări

Serie PPZ0501
Data emiterii 28 Iulie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 100 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 492, neagră
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală