Personalități. Aniversări

Serie MP1283-1288
Data emiterii 28 Iulie 2023
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm MP1283, MP1284, MP1285, MP1286, MP1287, MP1288 = 34,00 x 34,00 mm
Tiraj, ex. MP1283 = 50.000 ex.; MP1284 = 50.000 ex.; MP1285 = 25.000 ex.; MP1286 = 25.000 ex.; MP1287 = 50.000 ex.; MP1288 = 50.000 ex.;
Preț, MDL MP1283 = 3,30 L; MP1284 = 3,40 L; MP1285 = 3,50 L; MP1286 = 7 L; MP1287 = 10,30 L; MP1288 = 13,60 L;
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”