Sport

Serie PPZ0500
Data emiterii 30 Iunie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 62,00 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 491, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală