Floră. Flori de grădină.

Serie PPZ0499
Data emiterii 20 Iunie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 52,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 490, neagră
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală