Cartea Roșie a Republicii Moldova. Lilieci.

Serie IM0095-0098
Data emiterii 29 Iulie 2017
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Preț, MDL 75,00
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, plic prima zi