Cartea Roșie a Republicii Moldova. Lilieci.

Serie PPZ0370
Data emiterii 29 Iulie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 53
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă