Sport

Serie PPZ0371
Data emiterii 23 August 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 27,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală