Sport

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 23 August 2017
Serie PPZ0371
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 27,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală