Sport

Serie PPZ0371
Data emiterii 23 August 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 27,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală