Fauna în pictură

Serie PPZ0372
Data emiterii 15 Septembrie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 40
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală