Fauna în pictură

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 15 Septembrie 2017
Serie PPZ0372
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 40
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală