100 de ani de la crearea Sfatului Țării

Serie PPZ0373
Data emiterii 23 Octombrie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 300
Preț (MDL) 26,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marсă poștală