Personalități ilustre

Serie PPZ0374
Data emiterii 15 Noiembrie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 300
Preț (MDL) 55
Machetator Lilian Iațco
Legătură marсă poștală