Personalități ilustre

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 15 Noiembrie 2017
Serie PPZ0374
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 300
Preț (MDL) 55
Machetator Lilian Iațco
Legătură marсă poștală