Personalități ilustre

Serie PPZ0374
Data emiterii 15 Noiembrie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 55
Machetator Lilian Iațco
Legătură marсă poștală