Personalități ilustre

Serie MP1049-1054
Data emiterii 15 Noiembrie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 46,00 x 27,50
Tiraj, ex. 1,20L - 200.000, 1,75L - 100.000, 2,00L - 200.000, 5,20L - 200.000, 5,75L - 200.000, 9,50L - 100.000
Preț, MDL 25,40
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”