Personalități ilustre

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 15 Noiembrie 2017
Serie MP1049-1054
Format (mm) 46 x 27,5
Tiraj 1,20L - 200.000, 1,75L - 100.000, 2,00L - 200.000, 5,20L - 200.000, 5,75L - 200.000, 9,50L - 100.000
Preț (MDL) 25,40
Coală mică 10 mărci (2 x 5)
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”