Fauna în pictură

Serie MP1044-1047
Data emiterii 15 Septembrie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 34 x 34
Tiraj, ex. 1,20L - 100.000, 4,00L - 100.000, 5,20L - 150.000, 5,75L - 150.000
Preț, MDL 16,15
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic prima zi