Fauna în pictură

Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (2x4)
Data emiterii 15 Septembrie 2017
Serie MP1044-1047
Format (mm) 34 x 34
Tiraj 1,20L - 100.000, 4,00L - 100.000, 5,20L - 150.000, 5,75L - 150.000
Preț (MDL) 16,15
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic prima zi