Sport

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 23 August 2017
Serie MP1042-1043
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj (ex.) 1,75L - 100.000, 9,50L - 100.000
Preț (MDL) 11,25
Coală 10 mărci (2x5)
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic prima zi