Sport

Serie MP1042-1043
Data emiterii 23 August 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj 1,75L - 100.000, 9,50L - 100.000
Preț (MDL) 11,25
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic prima zi