Sport

Serie MP1042-1043
Data emiterii 23 August 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 1,75L - 100.000, 9,50L - 100.000
Preț, MDL 11,25
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic prima zi