Etnii din Moldova. Găgăuzi.

Serie PPZ0369
Data emiterii 21 Iunie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 12,00
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală