Etnii din Moldova. Găgăuzi.

Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (2x4)
Data emiterii 21 Iunie 2017
Serie MP1037
Format (mm) 34 x 34
Tiraj 100.000
Preț (MDL) 1,75
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic "Prima zi"