Etnii din Moldova. Găgăuzi.

Serie MP1037
Data emiterii 21 Iunie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (2x4)
Format, mm 34 x 34
Tiraj, ex. 100.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic "Prima zi"