Etnii din Moldova. Găgăuzi.

Serie MP1037
Data emiterii 21 Iunie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 34 x 34
Tiraj, ex. 100.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic "Prima zi"