Ciuperci

Serie MP1241–1244
Data emiterii 15 Septembrie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00 mm
Tiraj, ex. MP1241 = 22.500 ex.; MP1242 = 22.500 ex.; MP1243 = 15.000 ex.; MP1244 = 15.000 ex.
Preț, MDL MP1241 = 2.80 L; MP1242 = 3.40 L; MP1243 = 8.75 L; MP1244 = 16.30 L
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”