Ciuperci

Serie PPZ0480
Data emiterii 15 Septembrie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200 ex.
Preț, MDL 85,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 471, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală