Ciuperci

Serie PPZ0480
Data emiterii 15 Septembrie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 200 ex.
Preț (MDL) 85,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 470, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală