Vinăriile Moldovei

Serie PPZ0481
Data emiterii 1 Octombrie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150 ex.
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 472, neagră
Machetator Vitalie Leca
Legătură marcă poștală