Vinăriile Moldovei

Serie PPZ0481
Data emiterii 01 Octombrie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150 ex.
Preț, MDL 51,00L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 471, neagră
Machetator Vitalie Leca
Legătură marcă poștală