Floră. Flori de cactus din Grădina Botanică.

Serie PPZ0479
Data emiterii 12 August 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200 ex.
Preț, MDL 60,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 470, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală