Fluturi

Serie PPZ0478
Data emiterii 29 Iulie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200 ex.
Preț, MDL 80,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 468, neagră
Machetator Oleg și Aliona Cojocari
Legătură marcă poștală