Etnii. Bulgari

Serie PPZ0477
Data emiterii 22 Iulie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 200 ex.
Preț (MDL) 30,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 467, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală