Etnii. Bulgari

Serie MP1233
Data emiterii 22 Iulie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 mărci (2x4)
Format (mm) 34,00 x 34,00 mm
Tiraj 25.000 ex.
Preț (MDL) 2,80 L
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”