Etnii. Bulgari

Serie MP1233
Data emiterii 22 Iulie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 34,00 x 34,00 mm
Tiraj, ex. 25.000 ex.
Preț, MDL 2,80 L
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”