Descoperă Moldova

Serie PZ0476-0477
Data emiterii 24 Iunie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj PPZ0476 = 200 ex.; PPZ0477 = 200 ex.
Preț (MDL) PPZ0476 = 35,00 L; PPZ0477 = 40,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 465, 466, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca postală
,