Descoperă Moldova

Serie PPZ0475-0476
Data emiterii 24 Iunie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. PPZ0475 = 200 ex.; PPZ0476 = 200 ex.
Preț, MDL PPZ0475 = 35,00 L; PPZ0476 = 40,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 466, 467, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca postală