Colegiul de Arte Plastice ”Al. Plămădeală” - 130 de ani de la fondare

Serie PMF0276
Data emiterii 12 Decembrie 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Machetator Lilian Iațco