Colegiul de Arte Plastice ”Al. Plămădeală” - 130 de ani de la fondare

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 12 Decembrie 2017
Serie PMF0276
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Lilian Iațco