Teatrul Epic de Etnografie și Folclor ”Ion Creangă”– 30 de ani de la fondare

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 27 Decembrie 2017
Serie PMF0277
Format (mm) 162 x 114
Preț (MDL) 3,00
Machetator Lilian Iațco