Ion Ungureanu. Actor și regizor. In memoriam.

Serie PMF0278
Data emiterii 26 Ianuarie 2018
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa