Comorile trecutului. Vestigii antice din tezaurul Republicii Moldova.

Serie PPZ0366
Data emiterii 18 Mai 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 42
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală