Plante din Grădina Botanică

Serie PPZ0367
Data emiterii 30 Mai 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 41,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală