Constituția Republicii Moldova - 25 de ani

Serie PMF0294
Data emiterii 29 Iulie 2019
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa