Curtea de Conturi a Republicii Moldova – 25 de ani

Serie PMF0295
Data emiterii 06 Decembrie 2019
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa