Crăciunul

Serie MP1180
Data emiterii 22 Decembrie 2020
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură plic ”Prima zi”