Crăciunul

Serie PPZ0450
Data emiterii 22 Decembrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 18,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 436, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca poștală