Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Serie PPZ0450
Data emiterii 25 Noiembrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 16,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 435, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marca poștală