Filarmonica «Națională Serghei Lunchevici» devastată de incendiu – 24.09.2020. Suprataxa – în susținerea reconstrucției

Serie PPZ0449
Data emiterii 18 Noiembrie 2020
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 27,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 434, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marca poștală