Culturi de câmp

Serie PPZ0425
Data emiterii 15 August 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 32,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 410, neagră
Legătură marcă poștală