50 de ani de la aselenizare

Serie PPZ0424
Data emiterii 20 Iulie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 40,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 409, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală