50 de ani de la aselenizare

Serie PPZ0424
Data emiterii 20 Iulie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 409, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală