Lunile anului în tradiția populară (III)

Serie PPZ0423
Data emiterii 10 Iulie 2019
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 300
Preț (MDL) 38,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 408, neagră
Pictor și machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală