Eminesciana plastică

Serie MP1258-1259
Data emiterii 15 Ianuarie 2023
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (5x2) mărci
Format, mm 27,50 x 46,00 mm
Tiraj, ex. MP1258 = 15.000 ex.; MP1259 = 15.000 ex.
Preț, MDL MP1256 = 2.80 L; MP1257 = 8.15 L
Machetator Oleg Cojocari
Legătură plic ”Prima zi”
În procesul de elaborare a seriei de mărci poștale ”Eminesciana plastică”
au fost folosite tablouri din colecția artistului plastic Ion Daghi,
deținător al Medaliei de aur Mihai Eminescu în Artele Plastice oferită de România.