Eminesciana plastică

Serie PPZ0489
Data emiterii 15 Ianuarie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150 ex.
Preț, MDL 45,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 480, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală
În procesul de elaborare a seriei de mărci poștale ”Eminesciana plastică”
au fost folosite tablouri din colecția artistului plastic Ion Daghi,
deținător al Medaliei de aur Mihai Eminescu în Artele Plastice oferită de România.