La Mulți Ani!

Serie PPZ0488
Data emiterii 9 Decembrie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 150 ex.
Preț, MDL 45,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 479, neagră
Machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală