Personalități care au schimbat istoria lumii

Serie PPZ0484-0487
Data emiterii 29 Noiembrie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. PPZ0484 = 150 ex.; PPZ0485 = 150 ex.; PPZ0486 = 150 ex.; PPZ0487 = 150 ex.
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 475, 476, 477, 478, neagră
Pictor și machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă