Europa 2017. Castele.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 28 Aprilie 2017
Serie MP1027
Format (mm) 46,00 x 27,50
Tiraj 100.000
Preț (MDL) 11,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”
Seria de mărci poștale "Europa 2017. Castele." a fost pusă în circulație în cadrul oficiului poștal MD-6512, pe data de 28 aprilie 2017, în satul Bulboaca, r-l Anenii-Noi.
 
Pe marca poştală este ilustrat Castelul Mimi, un monument de arhitectură de importanță națională din localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi, construit spre sfârșitul secolului al XIX-lea, din ordinul guvernatorului și vinificatorului basarabean Constantin Mimi.