Europa 2017. Castele.

Serie MP1027
Data emiterii 28 Aprilie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 4x11 L
Format coală mică, mm 119,50 x 78,00
Tiraj carnet, ex. 5.000
Preț carnet cu coală mică, MDL 46,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Seria de mărci poștale "Europa 2017. Castele." a fost pusă în circulație în cadrul oficiului poștal MD-6512, pe data de 28 aprilie 2017, în satul Bulboaca, r-l Anenii-Noi.
 
Pe marca poştală este ilustrat Castelul Mimi, un monument de arhitectură de importanță națională din localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi, construit spre sfârșitul secolului al XIX-lea, din ordinul guvernatorului și vinificatorului basarabean Constantin Mimi.