Europa 2016. Gândeşte verde.

Serie MP0975-0976
Data emiterii 05 Aprilie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj 100.000
Preț (MDL) 47,50
Tiraj coală mică (ex.) 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic "Prima zi"