Europa 2016. Gândeşte verde.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 05 Aprilie 2016
Serie MP0975-0976
Tiraj 100.000
Preț (MDL) 47,50
Tiraj coală mică (ex.) 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic "Prima zi"