Europa 2016. Gândeşte verde.

Serie MP0975-0976
Data emiterii 5 Aprilie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Tiraj, ex. 100.000
Preț, MDL 47,50
Tiraj coală mică, ex. 7.000
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic "Prima zi"