65 de ani de la cel de-al treilea val de deportări în masă ale basarabenilor (31 martie - 1 aprilie 1951)

Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Data emiterii 31 Martie 2016
Serie MP0974
Tiraj (ex.) 200.000
Preț (MDL) 1,75
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic "Prima zi"