65 de ani de la cel de-al treilea val de deportări în masă ale basarabenilor (31 martie - 1 aprilie 1951)

Serie MP0974
Data emiterii 31 Martie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 mărci (2x5)
Tiraj 200.000
Preț (MDL) 1,75
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic "Prima zi"