65 de ani de la cel de-al treilea val de deportări în masă ale basarabenilor (31 martie - 1 aprilie 1951)

Serie MP0974
Data emiterii 31 Martie 2016
Formă de emitere marcă poștală
Coală 10 (2x5) mărci
Tiraj, ex. 200.000
Preț, MDL 1,75
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic "Prima zi"